Birinin sizi izliyor olması davranışlarınızı nasıl etkiler? İzlendiğinizi bildiğinizde yaptığınız işi ya da seçimi daha mı ‘iyi’ yaparsınız? Aslında, bunu hepimiz yapıyoruz. İzlendiğimizi bildiğimizde, en iyi davranışlarımızı gösteriyoruz. Başkaları tarafından gözlemlendiğimize inandığımızda “daha ​​iyi” olduğumuz bu etkiye Hawthorne etkisi denir ve şaşırtıcı derecede güçlüdür.

Hawthorne etkisi, bazı insanların bir denemeye katıldıklarında daha çok çalışma ve daha iyi performans gösterme eğilimini ifade eden bir terimdir. Bu terim sıklıkla, bağımsız değişkenlerin herhangi bir manipülasyonundan ziyade, araştırmacılardan aldıkları ilgi nedeniyle bireylerin davranışlarını değiştirebileceğini önermek için kullanılır.

Günlük hayatımıza odaklanalım. İzlendiğimizi bildiğimizde, en iyi davranışımızı ortaya koyar, genellikle daha iyi performans gösterir, daha iyi seçimler yaparız. Sonra, odağımızın kapalı olduğunu düşündüğümüzde, gevşeriz ve bazen farklı seçimler yaparız.

Hayatımızda neredeyse her gün bunun örneklerini görmek kolaydır. İyi tanımadığımız ve etkilemeye çalıştığımız insanlara en iyi özelliklerimizi ortaya çıkarmaya yoğun bir şekilde odaklanırız. İyi giyiniriz, iyi konuşmacılar olmaya çalışırız ve olumlu karakter özelliklerinizi sergileriz. Öte yandan, evde yalnız televizyon seyrederken, eski tüylü rahat kıyafetler giyeriz ve saçımızı bile taramadan kanepede kıvrılırız.

Bunu biraz ileri taşıyalım. Diyelim ki bir arkadaşımızla bir mağazadayız ve yanımızdaki arkadaşımız satın alma yapıp yapmama konusunda kararımızı verirken bizi izliyor. Bu durumda sadece gözlemlenmek bile satın alıp almama konusunda bir etkisi olur. Şöyle ki, tutumlu bir arkadaşınızı düşünün. O yanımızdaysa satın alırken biraz tereddütlü yaklaşır, hatta o ürünü almayız. Öte yandan, yoğun harcama yapan arkadaşlarımızdan biri yanımızdaysa ürünü satın almaya daha fazla yöneliriz.

Kısacası, hepimiz bizi gözlemleyen çoğu insanın gözünde “en iyi” olma eğilimindeyiz. Ancak bu “en iyi” gözlemi kimin yaptığına bağlı olarak değişiyor.

Bu makale, yazar tarafından sosyomatch.com için hazırlanmıştır, tamamının veya bir kısmının izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.