Birçok insan zeka, mizah ve çeşitli becerilerde kendilerini ortalamanın üzerinde olarak tanımlarlarlar. Kendi yetkinliklerini doğru bir şekilde yargılayamazlar, çünkü metabilişselliğe veya geri çekilip nesnel olarak inceleme yeteneğine sahip değildirler. Aslında, en az yetenekli olanlar da yeteneklerini abartmak için en muhtemel olanlardır.

Bilimsel boyutta bakıldığında bu fenomene Dunning-Kruger etkisi denir. Dunning-Kruger etkisi kavramı Cornell Üniversitesi psikologları David Dunning ve Justin Kruger’in 1999 tarihli bir makalesine dayanmaktadır. Psikologlar katılımcıları mantık, dilbilgisi ve espri anlayışı üzerinde test ettiler ve alt çeyrekte performans gösterenlerin becerilerini ortalamanın çok üzerinde derecelendirdiğini buldular. Örneğin, 12. derecede olanlar uzmanlıklarını ortalama 62.  derece olarak değerlendirdiler.

Araştırmacılar bu eğilimi bir üstbiliş problemine bağladı: kişinin kendi düşüncelerini veya performansını analiz etme yeteneği. “Bir alanda sınırlı bilgiye sahip olanlar ikili bir yüke maruz kalıyorlar: Sadece yanlış sonuçlara varmakla ve üzüntülü hatalar yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda yetersizlikleri onları gerçekleştirme yeteneğinden alıyor,” diye yazdılar.

Bu makale, yazar tarafından sosyomatch.com için hazırlanmıştır, tamamının veya bir kısmının izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.