Sosyal psikoloji hakkında ne biliyorsunuz? Doğrusu bu alanda ne kadar bilirseniz sosyal yaşantınızın kontolü için oldukça önemli, şimdi geriye yaslanıp, bu 10 madde üzerine biraz düşünmenin tam zamanı.


1.Diğer insanların varlığı davranış üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir.

Bazı insanlar kaza gibi bir şeye tanık olduklarında, ne kadar çok insan varsa, birinin yardım etmek için ileri adım atması o kadar az olasıdır. Bu, seyirci etkisi olarak bilinir.


2.İnsanlar için otorite figürü büyük önem taşır.

İnsanlar otorite varlığında tehlikeli düşüncelere sahip olabilirler. Ünlü itaat deneylerinde psikolog Stanley Milgram, katılımcıların, deneyi gerçekleştiren kişiler tarafından istenildiğinde başka bir kişiye potansiyel olarak ölümcül bir elektrik şoku vermeye istekli olduğunu buldu.


3.Uyum sağlama ihtiyacı, insanların grupla birlikte ilerlemesine yol açar.

Grubun yanlış olduğunu düşünüyor olsalar bile çoğu insan grupla birlikte hareket eder. Solomon Asch’ın uygunluk deneylerinde, insanlardan üç satırdan en uzun olanı yargılamaları istendi. Grubun diğer üyeleri yanlış çizgiyi seçtiğinde, katılımcıların da aynı çizgiyi seçme olasılığı daha yüksekti.


4.Bazı durumların sosyal davranış üzerinde büyük etkisi olabilir.

Durumsal değişkenler sosyal davranışlarımızda önemli bir rol oynayabilir. Stanford Hapishane Deneyinde psikolog Philip Zimbardo, katılımcıların kendilerine verilen rolleri o kadar aşırıya çıkaracaklarını keşfetti ki, deney sadece altı gün sonra kesildi. Nasıl mı? Hapishane gardiyanlarının rollerine yerleştirilen kişiler güçlerini kötüye kullanmaya başlarken, mahkumların rolündeki kişiler endişeli ve stresli hale geldi.


5.İnsanlar zaten inandıkları şeyleri doğrulayan şeyleri arama eğilimindedir.

İnsanlar tipik olarak mevcut inançlarını doğrulayan ve zaten düşündükleriyle çelişen bilgileri görmezden gelen şeyleri ararlar. Bu beklenti onayı olarak bilinir. Bir tür bilişsel önyargı olan doğrulama yanlılığı olarak bilinen şeyde önemli bir rol oynar. Bu onay arama eğilimi, bazen dünya hakkında düşünme şeklimize meydan okuyan bilgilerden kaçınmamıza neden olur.


6.Başkalarını kategorize etme şeklimiz dünyayı anlamamıza yardımcı olur, ancak bu aynı zamanda klişeleşmiş görüşlere de yol açar.

Sosyal gruplar hakkındaki bilgileri kategorilere ayırdığımızda, gruplar arasındaki farklılıkları abartma ve gruplar içindeki farklılıkları en aza indirme eğilimindeyiz. Stereotiplerin ve önyargıların var olmasının nedeninin bir parçası.


7.Temeldeki tutumların sosyal davranış üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

Tutumlarımız veya insanlar, fikirler ve nesneler dahil farklı şeyleri nasıl değerlendirdiğimiz hem açık hem de örtük olabilir. Açık tutumlar, bilinçli olarak oluşturduğumuz ve tamamen farkında olduğumuz tutumlardır. Öte yandan, örtülü tutumlar bilinçsizce şekillenir ve çalışır, ancak yine de davranışlarımız üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.


8.Beklentilerimiz, başkalarını nasıl gördüğümüzü ve nasıl davranmaları gerektiğini düşündüğümüzü etkiler.

Diğer insanlara yönelik algılarımız genellikle beklenen roller, sosyal normlar ve sosyal kategorizasyonlar gibi zihinsel kısayollara dayanır Belirli bir rol veya belirli bir sosyal grubun parçası olan insanların belirli bir şekilde davranmasını beklediğimizden, bir kişinin ilk izlenimlerimiz, bu zihinsel kısayollara dayanır.


9.İnsanlarda dış güçleri kendi başarısızlıklarına bağlama, başkalarını ise kendi talihsizlikleri için suçlama eğilimi vardır.

Davranışı açıklarken, kendi iyi şansımızı iç faktörlere ve olumsuz sonuçlara dış güçlere atfetme eğilimindeyiz. Bununla birlikte, diğer insanlara gelince, eylemlerini tipik olarak iç özelliklere bağlarız. Örneğin, bir kâğıda kötü not alırsak, bu öğretmenin hatasıdır; eğer bir sınıf arkadaşı kötü not alırsa, bunun nedeni yeterince fazla çalışmadığıdır. Bu eğilim aktör-gözlemci yanlılığı olarak bilinir.


10.Bazen kalabalığa eşlik etmek bir aksaklığa neden olmaktan daha kolaydır.

Gruplar halinde, insanlar çoğunlukla aksamaya neden olmaktan ziyade çoğunluk görüşüyle ​​birlikte giderler. Bu fenomen grup düşünmesi olarak bilinir ve grup üyeleri stres altındayken, ortak noktalar paylaştıklarında veya karizmatik bir liderin varlığında daha sık görülür.


Bu makale, yazar tarafından sosyomatch.com için hazırlanmıştır, tamamının veya bir kısmının izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.